Сайт ГБУК СО СОМБ

В контакте  Телеграм Одноклассники  Rutube
      
Решаем вместе
Хочется, чтобы библиотека стала лучше? Сообщите, какие нужны изменения и получите ответ о решении

Polpred.com Обзор СМИ. Полнотекстовые деловые публикации информагентств и прессы по отраслям

polpred banner

В нашей библиотеке продлен доступ к электронно-библиотечной системе Polpred.com Обзор СМИ.

Polpred.com Обзор СМИ. Архив важных публикаций собирается вручную. База данных с рубрикатором: 53 отрасли / 600 источников / 8 федеральных округов РФ / 235 стран и территорий / главные материалы / статьи и интервью 13000 первых лиц. Ежедневно тысяча новостей, полный текст на русском языке. Миллионы сюжетов информагентств и деловой прессы за 15 лет. Интернет-сервисы по отраслям и странам. Polpred.com открыт со всех компьютеров библиотеки и внутренней сети.

На казахском: Polpred.com БАҚ-на шолу. Маңызды жариялымдар мұрағаты қолмен жиналады. Рубрикаторы бар дерек қоры: 53 сала/ 600 дерекнама / 8 РФ федералдық өңірі / 235 мемлекет және аймақтар / маңызды құжаттар / адамдарың 13000 тұңғыш мақалалары мен сұхбаттары. Күн сайын мыңдаған жаңалықтар, орыс тілінде толық мәтін, соңы 15 жыл ішіндегі ақпаратагенттігінің миллиондаған ең үздік іскер баспасөздері. Іздеу салу. Бірден Word-тағы мақалаларды экспорттау. Сала және мемлекет бойынша Интернет-сервисі. Polpred.com - кітапхананың барлық компьютерлерінен және желі ішінде кіру мүмкіндігі. бар.

На азербайджанском: Polpred.com Medianin İcmalı. Mühüm nəşrlərin arxivləri işçilər tərəfindən fərdi toplanır. Rubrikatorlu məlumat bazası: 53 sahə / 600 mənbə / RF-nın 8 federativ dairəsi / 235 ölkə və ərazilər/ əsas materiallar / 13000 ölkə başçısı haqqında məqalələr və onların müsahibələri. Hər gün minlərlə xəbərlər, Rus dilində tam mətn, son 15 ilin informasiya agentliklərinin və işgüzar nəşrlərin ən yaxşı milyon mövzusu. Geniş axtarış imkanı. Bir kliklə yüzlərlə məqalələrin Word-ə eksport edilməsi. Sahələr və ölkələr üzrə İnternet-servislər.

На украинском: Polpred.com. Огляд засобів масової інформації. Архів важливих публікацій формуeтся вручну. База даних з рубрикатором: 53 галузi / 600 джерел / 8 федеральних округів Російської Федерації / 235 країн і територій / головні матеріали / статті та інтерв’ю 13000 перших осіб. Щодня отримуємо тисячу новин; повний текст російською мовою, мільйон кращих сюжетів інформаційних агентств і ділової преси за останні 15 років. Пошук з налаштуваннями. Експорт у Word файли сотень статей одним кліком миші. Інтернет-сервіси розподілені по галузях і країнах. Доступ до Polpred.com відкритий з усіх компютерів мережі університету.

На немецком: Polpred.com. Die Massenmedienübersicht. Das Archiv von wichtigen Veröffentlichungen wird manuell gebildet. Die Datenbank mit einem Rubrikator: 53 Branchen (600 Quellen), 8 Föderalbezirke der Russischen Föderation (235 Länder und Gebiete), das Hauptmaterial (Artikel und Interviews von 13000 führenden Persönlichkeiten). Täglich werden von uns Tausende Nachrichten erhalten; der ganze Text – in russischer Sprache, es gibt Millionen von den besten Beiträgen der Nachrichtenagenturen und der Geschäftspresse aus den letzten 15 Jahren. Die Recherche erfolgt durch Abstimmungen. Hunderte von Beiträgen werden mit einem Anklicken der Maus ins Word exportiert. Internet-Services sind nach Branchen und Ländern verteilt.

На грузинском: Polpred.com მედიის მიმოხილვა. მნიშვნელოვანი პუბლიკაციების არქივის ფორმირება პერსონალურად. მონაცემთა ბაზა რუბრიკატორებთან  ერთად: 53 დარგი / 600 წყაროები/8 რუსეთის ფედერალური ოლქები / 235 ქვეყნები და ტერიტორიები/მთავარი მასალები / სტატიები და ინტერვიუები 13,000 VIPs. ჩვენ ყოველდღიურად ვღებულობთ ათასობით ინფორმაციებს. სრული ტექსტი - რუსულზე. არსებობენ მილიონი საუკეთესო სტატიები საინფორმაციო სააგენტოების და  ბიზნეს–პრესის გამოშვება გასული 15 წლის განმავლობაში. ძებნა სრულდება  პარამეტრების აწყობით. ასობით სტატიები ექსპორტირება Word–ფაილში ერთი მაუსის დაწკაპუნებით.  ინტერნეტ მომსახურება ნაწილდება მთელს დარგებში და ქვეყნებში.

Министерство культуры Российской Федерации

Министерство культуры Свердловской области